Prawidłowy dobór materiałów sorpcyjnych

Różnego rodzaju wycieki płynów, rozchlapane i rozlane ciecze, nieszczelne beczki, pojemniki IBC (mauzery) i pojemniki do przechowywania i składowania olejów, smarów oraz innych cieczy, stanowią ogromne zagrożenie w miejscach poruszania się pracowników, na halach produkcyjnych, w magazynach, parkingach i placach manewrowych czy przeładunkowych.

Kluczem do usunięcia wszelkich wycieków i rozlanych substancji jest dobór odpowiedniego narzędzia do usunięcia wycieku. W zależności od tego jaka substancja została rozlana i w jakim miejscu doszło do wycieku, należy odpowiednio dobrać materiały sorpcyjne służące do usunięcia wycieku.

Wycieki wewnątrz budynków,
hal produkcyjnych,
warsztatów, magazynów

Jeśli wszelkiego rodzaju wycieki, przecieki, rozlania, rozpryski, wysięki wydarzyły się wewnątrz budynku, wewnątrz hali produkcyjnej, wewnątrz magazynu, należy stwierdzić jaka substancja wyciekła. W przypadku gdy wyciekowi uległy agresywne kwasy lub zasady, konieczne jest zastosowanie specjalistycznych mat pochłaniających niebezpieczne substancje. Te sorbenty są zazwyczaj w kolorze żółtym dla zaznaczenia, że służą do pochłaniania niebezpiecznych cieczy.

Jeśli do szło do wycieku oleju, wycieku płynów eksploatacyjnych, wycieku paliwa, wycieku chłodziwa, wycieku wody lub wycieku innych nieagresywnych substancji, należy użyć sorbentów ogólnego zastosowania, te zazwyczaj występują w kolorze szarym. W tym przypadku można zastosować maty, pady i sorbenty na beczki.

Maty sorpcyjne w rolce H-D i pady sorpcyjne H-D Eversoak z naszej oferty wytwarzane są z materiałów z recyklingu i przeznaczone są do stosowania z olejami, wodą. Maty sorpcyjne w rolce H-D i pady sorpcyjne H-D są produkowane z powłoką polipropylenową – do zewnętrznych warstw sorbentu celulozowego dodaje się włókna polipropylenowe w celu zwiększenia trwałości i wytrzymałości produktu, a wkład chłonący został przygotowany tak, aby wchłonąć jak najwięcej rozlanego płynu.

Dodatkowo należy prawidłowo określić miejsce wycieku, rozlania płynu, rozchlapania substancji

Jeśli wycieki, rozlanie płynu czy rozchlapanie różnych substancji wystąpiło na długich korytarzach o wzmożonym natężeniu ruchu pracowników, należy wybrać sorbenty o dużej chłonności, które utrzymają ciągi komunikacyjne w czystości a także zapobiegną niebezpiecznym poślizgom.

Jeśli do wycieku płynów, wycieku wody, rozlania oleju, rozchlapania innych nieagresywnych cieczy doszło np. na stanowisku pracy pracownika, na stanowisku operatora maszyny lub pod maszyną, w magazynie lub podczas transportu na hali, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie maty sorpcyjnej w rolce lub padów sorpcyjnych. Maty sorpcyjne w rolce H-D Eversoak z naszej oferty są perforowane wzdłuż oraz wszerz, co pozwala na dopasowanie rozmiarów maty do rozmiaru wycieku. Pady sorpcyjne H-D przygotowane w konkretnym rozmiarze również ułatwiają zebranie różnych wycieków, rozlanych płynów.

Maty sorpcyjne H-D i pady sorpcyjne sprawdzą się również w zastosowaniu na blatach i stołach roboczych.

Do zebrania wszelkiego rodzaju pozostałości po wyciekach znakomicie sprawdzą się bardzo chłonne i wytrzymałe czyściwa z naszej oferty (Sonex Power lub Sonex Strong, Sonex Special), a do odtłuszczenia powierzchni z drobnych pozostałości Sonex Degreaser, ściereczki nasączone IPĄ.

Wycieki na zewnątrz budynku,
na placach manewrowych,
wycieki na parkingach

Do usuwania wycieków niebezpiecznych substancji chemicznych konieczne jest zastosowanie specjalistycznych mat pochłaniających takie niebezpieczne substancje. Te sorbenty są zazwyczaj w kolorze żółtym

Do wszelkiego rodzaju wycieków nieagresywnych substancji, wycieków olejów, płynów eksploatacyjnych, rozprysków i przecieków mających miejsce na zewnątrz, na placach manewrowych, na parkingach, na betonie, na kostce, ale też na rampach załadunkowych czy dekach również sprawdzą się maty ogólnego zastosowania. Maty sorpcyjne w rolce H-D perforowane w kolorze szarym lub pady sorpcyjne H-D.

Gdy zanieczyszczony zostanie zbiornik wodny, należy stosować różnego rodzaju rękawy sorpcyjne oraz specjalne sorbenty gąbczaste, które doskonale chłoną różnego rodzaju oleje i substancje ropopochodne, natomiast nie nasiąkają wodą.

W zależności od tego do jakiego wycieku doszło i jakich materiałów sorpcyjnych użyto, należy pamiętać, że utylizacja wszystkich zużytych sorbentów powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Scroll to Top
× Jak możemy Ci pomóc?